Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

charminggirl
8620 ec06
Reposted fromDennkost Dennkost viathatwasntadream thatwasntadream
charminggirl
Jeden mężczyzna może cię nauczyć, że wszyscy mężczyźni nie są tacy sami.
— znalezione.
charminggirl
4185 5b3a
charminggirl
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablovely blovely
charminggirl
6099 2c13 500
Reposted from0 0 viawszystkodupa wszystkodupa
charminggirl
5995 25bf 500
Reposted frommalice malice viawszystkodupa wszystkodupa
charminggirl
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides - "Pacjentka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
charminggirl
1831 8137 500
Reposted fromowca owca viaanakarenina anakarenina
charminggirl
charminggirl
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
charminggirl
charminggirl
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaschulz23 schulz23

January 29 2020

charminggirl
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
charminggirl
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
charminggirl
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...

February 12 2020

charminggirl
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno.
— ...
charminggirl
charminggirl
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaschulz23 schulz23

January 29 2020

charminggirl
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
charminggirl
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl