Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

charminggirl
4526 0fcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaschulz23 schulz23

March 07 2019

charminggirl
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazajebela zajebela
charminggirl
4727 b725 500
Reposted fromsoftboi softboi viaczekoladowalola czekoladowalola
charminggirl
Reposted fromshakeme shakeme viaschulz23 schulz23

February 21 2019

charminggirl
Nawiasem mówiąc, pamięć to osobliwa rzecz. Ponieważ niektóre wspomnienia coraz bardziej się zamazują. Problem ze zdolnością pamiętania wszystkiego polega na tym, że wcale nie pamięta się dokładnie wszystkiego.
Z czasem niektóre wspomnienia coraz trudniej wydobyć na światło dzienne. Inne rozpadają się na kawałki. (...) Z kolei złe wspomnienia nie lubią odchodzić. Te najokropniejsze nie chcą się zamazać. Czają się i wpełzają do głowy w najbardziej nieodpowiednich momentach. Nawiedzają w środku nocy.

W tym, kurwa, cały problem.
— "Wczoraj' F.Yap
Reposted fromzapiski zapiski viaschulz23 schulz23

February 03 2019

charminggirl
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafalkaa falkaa
charminggirl
3369 c67f
charminggirl
charminggirl

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vialaparisienne laparisienne
charminggirl
charminggirl
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
charminggirl
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
charminggirl
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Sapkowski
7523 337e 500
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
charminggirl
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
charminggirl
4916 b375 500
charminggirl
9009 7bf2
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne
charminggirl
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth vialaparisienne laparisienne
charminggirl
charminggirl
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viaCaseine Caseine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl