Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

charminggirl
5993 7cd8 500
Żulczykowe2
charminggirl
6642 c3c2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
charminggirl
9963 7b0b
charminggirl
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viabakatson bakatson
0863 ad33 500
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viatarczyn tarczyn
1339 8405 500
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viagabunia gabunia
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viagabunia gabunia
charminggirl

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaawaken awaken
charminggirl
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viasiostry siostry
4188 dded 500
Reposted frompotatos potatos vialetshavesex letshavesex
charminggirl
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viatygrysek tygrysek
charminggirl
7859 1cd5 500
Reposted fromdarkanes darkanes viaschulz23 schulz23

August 09 2017

charminggirl
5146 c2ae 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x vialetshavesex letshavesex
4616 1049 500
Reposted frompotatos potatos vialetshavesex letshavesex

July 23 2017

charminggirl
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viaschulz23 schulz23

June 29 2017

charminggirl
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
charminggirl
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaschulz23 schulz23

June 23 2017

charminggirl
3387 095b 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaschulz23 schulz23
charminggirl
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaschulz23 schulz23
charminggirl
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaschulz23 schulz23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl