Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

charminggirl
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss viapoppyseed poppyseed

October 18 2018

charminggirl
5698 8bf1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
charminggirl
3821 8358 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoppyseed poppyseed
charminggirl
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna vialaparisienne laparisienne
charminggirl
8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble vialaparisienne laparisienne
charminggirl
5678 c720 500
charminggirl
Czasem miałem wrażenie, że noszę znak z napisem: “dowalcie mi”.
— Richard Paul Evans
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaschulz23 schulz23

October 16 2018

charminggirl
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viaschulz23 schulz23
charminggirl
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
Reposted fromxalchemic xalchemic viaschulz23 schulz23
charminggirl
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaschulz23 schulz23
charminggirl
7955 a990 500
Reposted fromiammistake iammistake viaschulz23 schulz23

October 04 2018

charminggirl

October 03 2018

charminggirl
6024 6797 500
charminggirl
charminggirl
charminggirl
5189 3bf6 500
charminggirl
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
charminggirl
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer vialaparisienne laparisienne
charminggirl
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
charminggirl
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl