Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

charminggirl

charminggirl
Nie ma nic lepszego, niż zamknąć i wyjaśnić coś, co nie zostało zamknięte i wyjaśnione 8 lat temu. 
— magiczny weekend. magiczna noc.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
charminggirl
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty
charminggirl
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaessperer essperer
charminggirl
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaessperer essperer
charminggirl
1754 7737 500
Reposted fromtfu tfu viaessperer essperer
charminggirl
9968 8dff 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
charminggirl
9505 fe3e
charminggirl
2985 a4e3
Reposted fromcountingme countingme viagabunia gabunia
charminggirl
7223 38df
Reposted frompotatos potatos vialetshavesex letshavesex
charminggirl

August 11 2017

charminggirl

Sensu życia nie zalajkujesz na Fejsie.

— Tytuł tekstu Marcina Fabjańskiego, Gazeta Wyborcza, 27-28.12.14
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea
charminggirl
4857 f1f7
(…)patrzysz na mnie, ale mnie nie widzisz.
Reposted fromzenibyja zenibyja viagabunia gabunia
charminggirlhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viagabunia gabunia
charminggirl
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viajointskurwysyn jointskurwysyn
charminggirl
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 10 2017

charminggirl
5993 7cd8 500
Żulczykowe2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl