Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

charminggirl
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viawszystkodupa wszystkodupa
charminggirl
4921 a71c 500
Reposted fromzciach zciach viatygrysek tygrysek
charminggirl
6626 a79d 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaschulz23 schulz23

January 11 2018

charminggirl
1958 2065
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex

January 10 2018

charminggirl
W związku nie można żyć ciągłym strachem, że się nie wystarcza.
— K. Wawrzniak
Reposted fromduvet duvet viaschulz23 schulz23
charminggirl
2685 d759
Reposted fromkrzywda krzywda viaschulz23 schulz23

January 09 2018

charminggirl
7170 cc9c

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


charminggirl
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viablubra blubra
charminggirl
Wiesz, kiedy miałam 16 lat to byłam w pierwszej klasie ogólniaka. Człowiek miał proste plany: skończyć szkołę, iść na studia, podbić świat. Zakochać się. I być całe życie z jednym facetem – mieć z nim dzieci. Być z nim, a nie zastanawiać się, czy lepiej nie byłoby mi z kim innym. Jeśli jakiś facet miał żonę to był automatycznie skasowany. Nie myślało się o nim wcale –  w końcu jakaś dziewczyna i on sobie przysięgali (nie ważne przed kim). Nawet jak był ciachem tysiąclecia to się nie tykało. Bo jakby się tknęło, to sumienie nie dawało spać. A teraz jak w piosence Sokoła: ” Dwa sumienia – wada genetyczna połowy pokolenia. Drugie zezwoli, jak to pierwsze nie da pozwolenia”.
Zasady były proste: nie podkładało się świń. Pewnych rzeczy nie można było robić i się nie robiło: nie flirtowało się z chłopakami koleżanek. Jeśli tak to trzeba było liczyć się z tym, że wytarga Cię za włosy…
Nie udawało się, że się kogoś lubi. Dużo częściej mówiło ‚spierdalaj’ przed, a nie po rozłączeniu rozmowy telefonicznej. Nie szpanowało na fejsie kasą i wyjazdami. Każdy kołował jakieś grosze – raz miałam ja, raz kto inny z mojej ekipy. Kupowało się paczkę fajek i wino i na wagarach piło je na ławce w parku. Śpiewając na głos: Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły (glany obligatoryjnie oparte o oparcie :D).
Miałam ostatnio taką kiepską zagwozdkę moralną i zastanowiłam się, co ta 16 latka, którą byłam, powiedziałaby o tej trzydziestolatce, którą jestem. I doszłam do wniosku, że zjebałaby mnie jak psa. Właśnie za to, że ‚dorosłość wymusiła na mnie’ wiele kompromisów. A potem z przyjaciółką (właśnie taką z ogólniaka) doszłyśmy do wniosku, że to nie ‚dorosłość’ coś na nas wymusiła. Po prostu wtedy obowiązywały zasady. Teraz zasad nie ma. To znaczy są. Ale kasuje je jedna naczelna: ” Jeśli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można
— listy na pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaparradisee parradisee

January 08 2018

7289 4ce1
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaSkydelan Skydelan
charminggirl
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaSkydelan Skydelan
charminggirl
9129 826e 500
Reposted frommessinhead messinhead viadobby dobby
charminggirl
9113 64cc
Reposted frommessinhead messinhead viadobby dobby
charminggirl
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viabajaderra bajaderra
charminggirl
2708 eeee 500
Reposted fromhagis hagis viaaura-lunaris aura-lunaris
charminggirl
6929 a169 500
charminggirl
8941 4fe4 500
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viawszystkodupa wszystkodupa
charminggirl
0957 5307
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
6272 8b1a 500
charminggirl
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl