Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2019

charminggirl
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię
— Marta Dzido
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaschulz23 schulz23

April 24 2019

charminggirl
charminggirl
Reposted frombluuu bluuu viaschulz23 schulz23
charminggirl
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaschulz23 schulz23
charminggirl
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaschulz23 schulz23
charminggirl
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viaschulz23 schulz23

March 30 2019

charminggirl
4526 0fcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaschulz23 schulz23

March 07 2019

charminggirl
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazajebela zajebela
charminggirl
4727 b725 500
Reposted fromsoftboi softboi viaczekoladowalola czekoladowalola
charminggirl
Reposted fromshakeme shakeme viaschulz23 schulz23

February 21 2019

charminggirl
Nawiasem mówiąc, pamięć to osobliwa rzecz. Ponieważ niektóre wspomnienia coraz bardziej się zamazują. Problem ze zdolnością pamiętania wszystkiego polega na tym, że wcale nie pamięta się dokładnie wszystkiego.
Z czasem niektóre wspomnienia coraz trudniej wydobyć na światło dzienne. Inne rozpadają się na kawałki. (...) Z kolei złe wspomnienia nie lubią odchodzić. Te najokropniejsze nie chcą się zamazać. Czają się i wpełzają do głowy w najbardziej nieodpowiednich momentach. Nawiedzają w środku nocy.

W tym, kurwa, cały problem.
— "Wczoraj' F.Yap
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaschulz23 schulz23

February 03 2019

charminggirl
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafalkaa falkaa
charminggirl
charminggirl
charminggirl

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vialaparisienne laparisienne
charminggirl
charminggirl
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
charminggirl
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
charminggirl
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Sapkowski
7523 337e 500
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl