Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

charminggirl
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaschulz23 schulz23

March 23 2018

charminggirl
1590 2f46 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
charminggirl
8713 381c
charminggirl
charminggirl
charminggirl
9552 1ef7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablubra blubra
charminggirl
1442 3e29
Reposted fromsarazation sarazation viablubra blubra
charminggirl
9065 b713 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viablubra blubra

March 22 2018

charminggirl
  Nigdy nie będziesz tym, co masz w sercu ...
— Mumford & Sons - Little Lion Man
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viazupamarzen zupamarzen
charminggirl
5459 ac7a
Reposted fromKisiel Kisiel viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
Poważne rozmowy mają to do siebie, że najtrudniej zacząć.
— Panna Nikt, Tomek Tryzna
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viazupamarzen zupamarzen
charminggirl
4725 8668
Reposted fromkarahippie karahippie viaMargheRita86 MargheRita86

March 21 2018

charminggirl
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
charminggirl
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viablubra blubra
charminggirl
3141 3be1
Reposted fromnyaako nyaako viablubra blubra
charminggirl
6561 d0d9
Reposted fromHypothermia Hypothermia viablubra blubra
charminggirl
5575 c813
6425 fd1a

Current Theme:  Halloween!

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl