Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

charminggirl
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
8798 8fe2
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viaexploode exploode
charminggirl
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viaaskman askman
charminggirl
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viapiglet piglet
charminggirl
0051 0a45
Reposted fromweightless weightless viawolalabym wolalabym
charminggirl
4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viagdziejestola gdziejestola
8960 8d85
Reposted frommakswilczur makswilczur viaexploode exploode
charminggirl
charminggirl
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viablubra blubra
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viablubra blubra
charminggirl
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viafalkaa falkaa
charminggirl
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viablubra blubra
charminggirl
charminggirl
0621 bf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafalkaa falkaa
charminggirl
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj - "Czarodziejka"
charminggirl
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
charminggirl
4518 298e
Reposted fromembrion embrion viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
4261 0061 500
Reposted from2708 2708 viajasnaa jasnaa
charminggirl
chcę być dziewczyną która zmieniła wszystko.
dziewczyną, która ma znaczenie.
dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl