Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

charminggirl
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafalkaa falkaa
charminggirl
charminggirl
charminggirl

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vialaparisienne laparisienne
charminggirl
charminggirl
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
charminggirl
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
charminggirl
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Sapkowski
7523 337e 500
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
charminggirl
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
charminggirl
4916 b375 500
charminggirl
9009 7bf2
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne
charminggirl
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth vialaparisienne laparisienne
charminggirl
charminggirl
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viaCaseine Caseine
charminggirl
0119 a48d
no.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viasiostry siostry
charminggirl
charminggirl
- Przepraszam - wymamrotał nagle. - Dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow
Reposted fromlavendowy lavendowy viawonderwall wonderwall
charminggirl
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
charminggirl
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl