Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Życie rozłoży Cię na łopatki jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— znalezione (via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaunicornsforever unicornsforever
charminggirl
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viatysiace-mysli tysiace-mysli
charminggirl
charminggirl
charminggirl
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viaxannabelle xannabelle
charminggirl
charminggirl
4913 450b
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola

March 23 2017

8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
charminggirl
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianiiks niiks
charminggirl
7719 f31b
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaxannabelle xannabelle
charminggirl
Niezręczna cisza oraz tęskne spojrzenia wyraźnie mówiły o seksie po pijanemu, po którym rano pojawia się żal i zawstydzenie, utrzymujące się w powietrzu przez wiele dni i tak wyraźne, jak smrodliwy pierd w windzie.
— Paul Smith "To musi się udać"

March 22 2017

charminggirl
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaxannabelle xannabelle
charminggirl
rok temu o tej porze też było chujowo
Reposted fromcompromise compromise viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
7823 e8d6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viameadowlarks meadowlarks
charminggirl
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle
charminggirl
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
charminggirl
1054 8be7 500
Reposted fromprecelka precelka viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl