Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

charminggirl

October 03 2018

charminggirl
6024 6797 500
charminggirl
charminggirl
charminggirl
5189 3bf6 500
charminggirl
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
charminggirl
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer vialaparisienne laparisienne
charminggirl
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
charminggirl
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
charminggirl
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Alan Alexander Milne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
charminggirl
5916 34ad 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazupamarzen zupamarzen
charminggirl
5839 6298
Reposted fromMatalisman Matalisman viazupamarzen zupamarzen
charminggirl
6595 473a 500
Reposted fromtfu tfu viazupamarzen zupamarzen
charminggirl
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viaexploode exploode
charminggirl
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
charminggirl
Słowa mają ogromną moc. Nawet jeśli nie dbamy, co mówią inni, zawsze jest w naszym życiu ktoś, kto kilkoma słowami może nas uratować lub zniszczyć.
— Alison G. Bailey
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine
charminggirl
Dobrze wiesz, że nasza historia nie zostanie zapomniana. To historia o przypadku i przeznaczeniu. Splecionych drogach na ziemi i tych w gwiazdach. Splecionych dłoniach i oddechach. O ciałach i duszach. Umysłach i sercach. Nienawiści i miłości. Zimnej wojnie i gorącym pokoju. O rozstaniu i o tym, że pewnych więzi nie da się rozerwać. To historia, której nikt nie musiał pisać, ona napisała się sama. Tak pięknie, że aż nierealnie.
— Aleksandra Steć
charminggirl
5294 adc9 500
Reposted fromseaweed seaweed viaschulz23 schulz23
charminggirl
2274 8a34
Reposted fromkarahippie karahippie viaschulz23 schulz23
charminggirl
9120 645e 500
Reposted frompiehus piehus viaschulz23 schulz23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl